ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ

Εκτύπωση

Έγγραφα σύστασης εταιρείας.


1. Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


2. Σύσταση Ετερόρρυθμης Εταιρείας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


3. Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


4. Σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Διαβάστε περισσότερα >>

Έγγραφα σύστασης άλλων εταιρειών - σωματείων.


1. Σύσταση Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


2. Σύσταση Αφανούς Εταιρείας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


3. Σύσταση Δικηγορικής Εταιρείας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


4. Σύσταση Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας ΙΜΕ ΕΠΕ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


5. Σύσταση Υπερακτίας Εταιρείας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


6. Σύσταση Κοινοπραξίας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


7. Σύσταση Επαγγελματικού Σωματείου: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Διαβάστε περισσότερα >>

Έγγραφα & καταστατικά συνεταιρισμών - σωματείων - ιδρυμάτων - επιτροπών.


1. Καταστατικό Αγροτικού Συνεταιρισμού: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


2. Καταστατικό Αθλητικού Σωματείου: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


3. Καταστατικό Οικοδομικού Συνεταιρισμού: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


4. Καταστατικό Συλλόγου Γυναικών: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


5. Έντυπο Οργανισμού Ιδρύματος: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


6. Έντυπο Οργανισμού Υποτελούς Ιδρύματος: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


7. Έντυπο Συγκρότησης Ερανικής Επιτροπής: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Διαβάστε περισσότερα >>

Έγγραφα μετατροπών & τροποποιήσεων εταιρειών.


1. Έντυπο μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


2. Έντυπο μετατροπής Ο.Ε. σε Ε.Ε.: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


3. Έντυπο τροποποίησης καταστατικού Ο.Ε.: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


4. Έντυπο μεταβίβασης μεριδίων & τροποποίησης καταστατικού Ο.Ε.: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


5. Έντυπο μεταβίβασης μετοχών: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Διαβάστε περισσότερα >>

Έγγραφα ακάλυπτων επιταγών.


1. Έντυπο απόφασης διαταγής πληρωμής από επιταγή: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


2. Έντυπο διαταγής για την έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγή: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


3. Έντυπο αγωγή αποζημίωσης αδικοπραξίας ακάλυπτης επιταγής: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


4. Έντυπο αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγή: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


5. Έντυπο αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγή Νο2: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Διαβάστε περισσότερα >>

Υποδείγματα Μισθωτηρίων.


1. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης Κατοικίας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


2. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης Καταστήματος: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


3. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης Αγροτεμαχίου: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


4. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης Αυτοκινήτων: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Διαβάστε περισσότερα >>

Έντυπα μισθωτικών περιπτώσεων.


1. Απόδοση μισθίου για ανοικοδόμηση: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


2. Απόδσοη μισθίου για κακή χρήση: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


3. Απόδοση μισθίου λόγω καθυστέρησης κοινοχρήστων: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


4. Απόδοση μισθίου και καταβολής μισθώματος 597: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


5. Απόδοση μισθίου και καταβολής μισθώματος 66: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


6. Απόσοδη μισθίου λόγω λήξεως μίσθωσης: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


7. Απόδοση χρήσης μίσθωσης αγροτικού κτήματος: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


8. Απόδοση μισθίου λόγω ανεπίτρεπτης παραχώρησης χρήση: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


9. Απόδοση μισθίου λόγω απαγορευμένης υπομίσθωσης: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


10. Απόδοση μισθίου λόγω ιδιοχρήσης: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


11. Απόδοση μισθίου κατά δημοσίου: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


12. Απόδοση μισθίου λύση μίσθωσης αορίστου χρόνου: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Διαβάστε περισσότερα >>

www.taxexperts.gr