Προγράμματα πληροφορικής από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Ηπείρου με επιταγές κατάρτισης

Εκτύπωση

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Ηπείρου) πρόκειται να υλοποιήσει το πρόσεχες διάστημα προγράμματα κατάρτισης ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής με επιταγές κατάρτισης , διάρκειας 100 ωρών.Κάθε άνεργος αφού ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων του, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο έχει συνολική αξία πεντακόσια (500) ευρώ.Όσοι άνεργοι έχουν επιλεγεί και παραλάβει από τον ΟΑΕΔ την επιταγή κατάρτισης, μπορούν να προσέρχονται από τη Δευτέρα 2/7/2012 στο ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Ηπείρου (Μακρυόλουτσα Πρέβεζας) προκειμένου να δηλώσουν πρόθεση συμμετοχής στα προγράμματα. Πληροφορίες: Τηλ: 28620-26969 Ντόντορος Ευάγγελος, Φατούρου Κατερίνα.