/Μείωση φορολογητέου εισοδήματος 30%: Ποιες υπηρεσίες είναι στη λίστα

Μείωση φορολογητέου εισοδήματος 30%: Ποιες υπηρεσίες είναι στη λίσταΓια τα ιατρικά έξοδα, επιλέγεται άλλη οδός αποκάλυψης των συναλλαγών.Source link